Kite Courses Mallorca

Enjoy ;-)

010-kite
020-kite
030-kite
040-kite
050-kite
060-kite
070-kite
080-kite
090-kite
100-kite
110-kite
120-kite
130-kite
140-kite
150-kite
160-kite
170-kite
180-kite
190-kite
200-kite
210-kite
220-kite
230-kite